Hà Nội tích hợp 88 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia(17/06/2020)

Đến nay, Hà Nội đã tích hợp 88 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 34%; có 1.501/1659 TTHC được triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4, đạt 91%.

Tìm theo ngày :