Hà Nội: Rút ngắn thời gian làm việc với hai thủ tục hành chính về xây dựng(22/11/2023)

Hai thủ tục được rút ngắn thời hạn giải quyết tại Sở Xây dựng Hà Nội nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Tìm theo ngày :