Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/3/2022(10/01/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

12345...67
Tìm theo ngày :