Hướng dẫn về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình(24/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 453/BQLDA-VP ngày 11/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng chi phí quản lý dự án giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

12345...96
Tìm theo ngày :