Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình(31/12/2020)

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6340/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình đối với công tác Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác.

Tìm theo ngày :