Triển khai cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh(29/05/2020)

Việc ban hành Nghị quyết Nghị quyết 79/NQ-CP nhằm triển khai chủ trương, chính sách của Việt Nam trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, đối ngoại.

12345...53
Tìm theo ngày :