Lai Châu tạo bước đột phá trong cải cách hành chính (21/05/2020)

Để đưa Lai Châu thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so các tỉnh trung du, miền núi phía bắc và cả nước, những năm qua, Lai Châu đã đổi mới phương pháp làm việc, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Với cách làm quyết liệt, sáng tạo, tỉnh biên giới Lai Châu đã tạo bước đột phá mới khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 51 về chỉ số cải cách thủ tục hành chính.