Quảng Ninh: Thanh toán không dùng tiền mặt - Điểm nhấn trong thanh toán dịch vụ công (29/10/2020)

Với những tiện ích mang lại, ngày càng có nhiều người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hằng ngày. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Quảng Ninh, hình thức này đối với các dịch vụ công tại tỉnh đang có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, vượt xa kế hoạch đặt ra.