Bộ Xây dựng cho ý kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chiếu sáng đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(14/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2522/UBND-SXD ngày 14/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chiếu sáng đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

12345...36
Tìm theo ngày :