Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh(04/03/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020, nội dung kiến nghị: “Ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước; hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị”.

12345...10
Tìm theo ngày :