Thông báo đăng ký tham gia dự tuyển các chương trình đào tạo thạc sỹ tại Ireland(09/09/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4394/BXD-TCCB ngày 09/9/2020 gửi các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Xây dựng; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng về việc đăng ký tham gia dự tuyển các chương trình đào tạo thạc sỹ tại Ireland.

123
Tìm theo ngày :