Góp ý dự thảo Thông tư xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo(13/03/2020)

Ngày 13/03/2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 860/LĐTBXH-GDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

1
Tìm theo ngày :