Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng(15/09/2020)

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2020/KSBayView ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Quản lý và đầu tư khách sạn quốc tế về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng tại Lô B1-1-5, khu B1-1 (thửa đất 46, tờ bản đồ số 7) phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

12345...13
Tìm theo ngày :