Bộ Xây dựng có ý kiến đối với hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập chi nhắn của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(19/06/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3583/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương có ý kiến đối với hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài China First Metallurgical Group., Ltd tại Việt Nam.

Tìm theo ngày :