Bình Định: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng(20/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình.

12345...19
Tìm theo ngày :