Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đến năm 2045(21/06/2024)

Ngày 21/6/2024, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :