3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới(24/05/2022)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới.

Tìm theo ngày :