Phú Yên huy động hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025(14/01/2021)

Giai đoạn 2021-2025, Phú Yên đặt mục tiêu có 3 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), 1 huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, 1 huyện NTM kiểu mẫu.

Tìm theo ngày :