Huyện Định Hóa-Thái Nguyên: Khởi sắc sau 13 năm xây dựng nông thôn mới(15/07/2024)

Sau 13 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã cán đích đạt các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn của địa phương.

Tìm theo ngày :