Năm 2020, kết quả hoạt động của Viện Vật liệu xây dựng là những con số ấn tượng(21/01/2021)

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đối với Viện Vật liệu xây dựng trong Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

12345...57
Tìm theo ngày :