Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại(24/03/2023)

Ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1114/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Tìm theo ngày :