Thực hiện các dự án phát triển các tuyến đường giao thông trong đô thị theo quy hoạch được duyệt(30/11/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5745/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về cơ sở xác định các dự án phát triển các tuyến đường giao thông trong đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Tìm theo ngày :