Công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I(12/06/2024)

Ngày 12/6/2024, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã ký ban hành Quyết định 538/QĐ-BXD về việc công nhận 04 khu vực dự kiến thành lập các phường trực thuộc thành phố Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của:

12345...18
Tìm theo ngày :