Quy hoạch Hưng Yên thành đô thị của tam giác kinh tế-đô thị Nam Hà Nội(21/09/2020)

Thành phố Hưng Yên được quy hoạch sẽ giữ vai trò là trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và khoa học, kỹ thuật-công nghệ của tỉnh.

12345...20
Tìm theo ngày :