Ninh Bình: Hội nghị nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035(03/10/2023)

Ngày 02/10/2023 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Tìm theo ngày :