Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/9/2019

Khi lập hồ sơ thiết kế các dự án chỉ có yêu cầu báo cáo kinh tế kỹ thuật thì mọi yêu cầu về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thuyết minh đều giống như nhau; mà áp dụng theo nguồn vốn thì với các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia định mức chi phí áp dụng theo thông tư số 13 (ví dụ chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 2,5%); còn các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn khác thì áp dụng thông tư 16 (ví dụ chi phí thiết kế công trình xây dựng dân dụng là 6,5%). Xin Bộ Xây dựng giải thích để áp dụng được phù hợp?

Tạ Phúc Tân (phuctan.tphc7@gmail.com) -

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hiện tại, công ty tôi đang có dự án xây dựng bất động sản đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thực tế, công ty có thay đổi lại một số hạng mục chi phí công trình và phân tách lại kỳ (giai đoạn) thực hiện dự án, nhưng không làm thay đổi tổng tiến độ thực hiện dự án, quy mô dự án, địa điểm dự án và tổng mức đầu tư. Công ty tôi có cần điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp này hay không?

Nguyễn Thành Nam (ntnam.23@gmail.com) -

Điều kiện nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị

Tôi đang làm công tác duy tu nạo vét thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang áp dụng Quyết định 3206/QD- UBND ngày 21/6/2017 Ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên 1 tuyến đường đầu tháng khi làm kế hoach chúng tôi đi kiểm tra các vị trí đầu giữa cuối nếu lượng bùn trên 20cm theo quy định sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện, vào thời điểm nghiệm thu kiểm tra lượng bùn dưới 5cm thì đạt và được tiến hành nghiệm thu. Tuy nhiên khi do lượng bùn trong lòng cống không đều khi đưa ra kế hoạch dự toán 150m3 nhưng khi nào vét khối lượng bùn <1/3 khối lượng dự toán. Như vậy chúng tôi có được nghiệm thu các công tác thực hiện hay không?

Tú Anh (tranchinhq8@gmail.com) -

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp

Gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toàn bộ diện tích của thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ của Quốc lộ 10, đoạn qua tỉnh Thái Bình.

Tôi đã được UBND thành phố cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị theo quy định. Trong quá trình xây dựng tôi giữ nguyên vị trí, quy mô xây dựng, số tầng, chiều cao và diện tích xây dựng, tuy nhiên tôi muốn thay đổi vị trí cầu thang trong nhà, vị trí đặt cửa đi lại các phòng. Vậy theo quy định tại Điều 98 của Luật Xây dựng năm 2014 tôi có phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp không?

Bùi Đức Dương (buiduongtruongthanh@gmail.com) -

Hình thức quản lý dự án

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp quy mô 4.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và vốn vay (không phải vốn ngân sách). Chúng tôi có được tự tổ chức quản lý dự án không? Trong trường hợp này cá nhân tham gia làm giám đốc quản lý dự án và các vị trí khác có cần chứng chỉ hành nghề không?

 

Lê Quang (ks.ledinhdap@gmail.com) -

Hồ sơ hoàn công

Tôi đang làm việc Tại BQLDA thuộc vốn tư nhân, tôi đang thụ lý hồ sơ lập bản vẽ hoàn công. Khổ giấy bản vẽ thiết kế ban đầu của công trình là khổ giấy A1. Trong quá trình thi công không có sai khác so với thiết kế ban đầu. Nhà thầu đang lập hoàn công theo quy định Phụ lục II thông tư 26/2016. Nhà thầu có thể chụp lại bản vẽ thiết kế được duyệt thu lại từ khổ giấy A1 thành A3 sau đó đóng dấu hoàn công để tiện quản lý, lưu trữ được không?

Nguyễn Trung Kiên (trungkien100787@gmail.com) -