Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ quan tôi được giao làm chủ đầu tư một dự án nhóm B, sử dung nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vào tháng 10/2020. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt vào tháng 1/2020 (Thời gian bắt đầu lựa chọn Nhà thầu của các gói thầu là quý I/2020). Chúng tôi đã lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trong quý I/2020 và đang trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Chúng tôi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020). Để trình hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên bắt buộc phải có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh không?

 

Nguyễn Văn Thanh (nguyenvanthanh.dhc@gmail.com) -

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hệ thống điện, điện chiếu sáng,..

Công ty tôi đang thi công gói thầu “Lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng, kéo cáp quang, lắp đặt camera”, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Công ty tôi có phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Nguyễn Duy Long (nguyenduylong25@gmail.com) -

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

1. Đối với gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến thì đơn vị giám sát có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay chứng chỉ giám sát dân dụng?
 

2. Trong 1 công trình dân dụng cấp III bao gồm xây dựng + thiết bị (bàn ghế học tập+máy vi tính+camera) thì Đơn vị tư vấn giám sát ngoài chứng chỉ giám sát công trình dân dụng III thì có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay không?

Võ Tuấn Anh (votuananh1992@gmail.com) -

Cải tạo lắp dựng kết cấu nhà kính bao gồm vách kính và mái kính

Tổng công ty tôi đang triển khai mời thầu gói tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật gói thầu “lắp dựng kết cấu nhà kính trên tầng 6 có diện tích 70 m2 thuộc khối nhà 6 tầng liên kết khối nhà 22 tầng” (tổ hợp hợp nhà có cùng khối móng). Công trình là nơi cho cán bộ công nhân viên làm việc trong đó như không gian sáng tạo.

Nhưng hiện nay khi tham gia mời thầu dự án thì bên tổ chuyên gia đấu thầu yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn thiết kế. Vậy khi mời thầu, Tổng công ty tôi có phải bắt buộc tìm các đơn vị có chứng chỉ năng lực hoạt động trên không? (bao gồm cả đơn vị thiết kế và đơn vị thi công) hay chỉ cần chứng chỉ chỉ hành nghề cá nhân thiết kế?

Trần Đức Tùng (tranductung@vnpt.vn) -

Chứng chỉ năng lực với doanh nghiệp mới thành lập

Theo Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018:

“20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

đ) Thi công xây dựng công trình.

e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

g) Kiểm định xây dựng.

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ Điểm a đến Điểm e, Khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực)”.

Với doanh nghiệp mới thành lập tham gia hoạt động xây dựng công trình cấp IV chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động quy định như nào?

Trần Thanh Tùng (tung6@gmail.com) -

Chứng chỉ năng lực mỗi cấp công trình

Đối với công trình điện gió cấp 1 (>=50 MW), nếu chủ đầu tư/nhà thầu chỉ làm phần đường nội bộ (tốc độ dưới 40km/h), móng tuabin gió (đường kính dưới 30m, chiều cao dưới 3m), đường trung thế =< 35kV thì cần phải có chứng chỉ năng lực hạng 1 không? hay chỉ cần chứng chỉ năng lực cấp thấp hơn?

Hồ Thị Hiếu (hothihieu1994@gmail.com) -