Sở Xây dựng Hà Nội tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 (21/01/2021)

Chiều 20/01, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đáng chú ý, nhờ sự quyết liệt triển khai thực hiện, tính đến ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng Hà Nội được giao tổng số 1.309 nhiệm vụ và hoàn thành 1.287 nhiệm vụ (đạt 98,35%), đang tiếp tục thực hiện 22 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ chậm muộn.