Hà Nội: Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính(04/12/2023)

Chiều 1/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp, nghe các đơn vị báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; Kết quả triển khai Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND Thành phố về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố. 

<<1...3456...118>>
Tìm theo ngày :