Thực hiện cách ly xã hội: Ưu tiên giao dịch điện tử các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội(03/04/2020)

Từ thời điểm 1-4, trong 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử. Qua đó, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

<<1...3456...53>>
Tìm theo ngày :