Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng(03/01/2023)

Ngày 30/12/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Quyết định 1363/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :