Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện(21/05/2020)

Ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian trữ nước và thảm xanh cho các đô thị nhằm thích ứng với ngập lụt đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Tìm theo ngày :