Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu các tác động tự nhiên của Việt Nam phục vụ xây dựng công trình(20/01/2021)

Ngày 19/1/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu các tác động tự nhiên của Việt Nam phục vụ xây dựng công trình”, mã số TĐ 01-17, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh -Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 14/01/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom -  chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long”, mã số RD 01-18, do Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

  • Căn cứ Công văn số 7025/BTNMT-TCMT ngày 11/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021, Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đợt 2 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, trong đó, tập trung các nội dung sau:

  • Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật, chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”, do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Chủ tịch Hội đồng - ông Vũ Ngọc Anh –Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), chủ trì cuộc họp.

  • Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

  • Ngày 29/12/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Bảo trì kết cấu thép”, mã số TC 52-17, do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

  • Bộ Xây dựng nhận công văn số 5896/QHKT-P2 ngày 03/12/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn về quy định tầng cao và chiều cao công trình dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn tại khu đất số 200 Yên Phụ, phường Yên Phụ và Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

  • Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 314/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (bổ sung) của Viện Vật liệu xây dựng.

  • Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2030”. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng cùng các chuyên gia trong ngành. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì hội nghị.

  • Ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng 4 tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN “Phương pháp luận xác định định mức hiệu suất năng lượng”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Đánh giá hiệu quả năng lượng tổng thể của tòa nhà - Phần 1: Khung tổng quát và các quy trình”, TCVN “Hiệu quả năng lượng của tòa nhà - Các chỉ số, yêu cầu, xếp hạng và giấy chứng nhận - Phần 1: Các khía cạnh chung và áp dụng đối với hiệu quả năng lượng tổng thể”, TCVN “Quy tắc kỹ thuật chung về đo lường, tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng của các dự án”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14)  được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 trong đó có bổ sung Khoản 4 Điều 10 về “Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” và tại khoản 2 Điều 162 giao Bộ Xây dựng “Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về xây dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền và tiêu chí về công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, đô thị sinh thái, đô thị thông minh”.

12345...18
Tìm theo ngày :