Kiện toàn BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ(29/01/2024)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 110/QĐ-TTg ngày 28/1/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Tìm theo ngày :