Hà Nội: Phát triển quận Hai Bà Trưng là đô thị thông minh, hiện đại(21/01/2021)

Quận Hai Bà Trưng được coi là một “cực tăng trưởng” của thành phố Hà Nội, định hướng phát triển theo hướng đô thị thông minh kiểu mẫu, xanh, hiện đại gắn với phát triển kinh tế đô thị.

Tìm theo ngày :