Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án GCF Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt(03/12/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình còn lại của Dự án thành phần GCF tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020; đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

12345...27
Tìm theo ngày :