Hướng dẫn thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1(20/03/2020)

Ngày 14/01/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có văn bản số 198/DKVN - BĐ gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Dự án).

1
Tìm theo ngày :