Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ghi nhận kết quả đạt được qua 10 năm xây dựng nông thôn mới tại huyện An Dương, Hải Phòng(16/04/2021)

Vừa qua, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn về khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện An Dương. Cùng đi có đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan.

  • Sáng 10/4, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình trồng cây "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

  • Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu của chương trình là nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nông dân. Nội dung này cũng thể hiện rất rõ trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Với tinh thần đó, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đều quyết tâm xây dựng NTM nâng cao.

  • Sau 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn mà còn góp phần giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo, trở thành địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020.

  • Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tỉnh Nam Ðịnh đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung cuộc vận động vào chương trình công tác, những phong trào thi đua lớn.

  • Sáng ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng BCĐ Chương trình số 04 - CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” đã chủ trì làm việc với huyện Chương Mỹ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

  • Ngày 6-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 546/QĐ-TTg công nhận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

  • Bộ mặt nông thôn mới (NTM) đổi thay, đường làng ngõ xóm khang trang, rộng rãi, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên… là điều dễ nhận thấy ở các xã của huyện Thường Tín. Một NTM đã trở thành hiện thực, vừa hiện đại, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố Hà Nội. Có được kết quả này là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân địa phương.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định công nhận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :