Tân Yên (Bắc Giang): Xây dựng nông thôn mới với nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo(27/09/2023)

Trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã xuất hiện những mô hình hay với cách làm sáng tạo, góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Tìm theo ngày :