Huyện Phú Bình (Thái Nguyên) nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới(24/11/2022)

Sau hơn 10 năm kiên trì, nỗ lực, đến nay huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Phú Bình đang nỗ lực hoàn thiện, thiết lập hồ sơ, các sở, ngành liên quan của tỉnh đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các bộ, ngành chức năng xem xét, thẩm định, trình cấp thẩm quyền công nhận huyện nông thôn mới năm 2022.

Tìm theo ngày :