Hà Nội có 15 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(28/03/2023)

Hà Nội đã có 15 huyện, thị xã được công nhận là đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đưa 3 địa phương còn lại gồm Ứng Hòa, Mỹ Đức, Ba Vì "về đích."

Tìm theo ngày :