Hội Nông dân Chính Lý (Hà Nam) chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao(11/04/2024)

Tháng 11/2023, xã Chính Lý (Lý Nhân) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân (HND) xã trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở địa phương.

Tìm theo ngày :