Huyện Mê Linh đạt tiêu chí huyện nông thôn mới - 'quả ngọt' sau 10 năm xây dựng(19/10/2021)

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh gặp phải không ít khó khăn, thách thức với xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, sau 10 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, đến nay huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tìm theo ngày :