Tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM(08/12/2021)

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung liên quan Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TPHCM.

12345...81
Tìm theo ngày :