Lâm Đồng cắt, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thu hút đầu tư(04/10/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt danh mục gồm 60 thủ tục hành chính thuộc sáu lĩnh vực để thực hiện cắt, giảm thời gian giải quyết nhằm thu hút đầu tư tại địa phương.

12345...96
Tìm theo ngày :