Tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố(01/06/2023)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 885/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

12345...20
Tìm theo ngày :