Nhiều mô hình cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân(01/12/2023)

Ứng dụng công nghệ thông tin để có nhiều sáng kiến, mô hình cải cách thủ tục hành chính là việc các địa phương của Hà Nội triển khai để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian, chi phí mỗi khi đến làm thủ tục hành chính.

Tìm theo ngày :