Cơ hội cho nhà đầu tư phát triển bất động sản gắn với du lịch(28/09/2023)

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VNREA) vừa ký kết hợp tác với Hiệp hội Du Lịch Việt Nam (VITA) thống nhất phát huy hiệu quả thị trường BĐS gắn với du lịch.

Tìm theo ngày :