Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm(03/03/2021)

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung cao hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình cấp xã phường, huyện, thị và công trình trọng điểm.

Tìm theo ngày :