Hà Nội: Phấn đấu đạt mục tiêu nông thôn mới chào mừng Đại hội Đảng các cấp(02/07/2020)

Tính đến nay, Hà Nội có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và có thêm 4 xã đạt chuẩn xã NTM và NTM nâng cao. Đồng thời, Thành phố cũng đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng công nhận 5 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM.

Tìm theo ngày :