Thành phố Hà Giang đảm bảo điều kiện hoàn thành xây dựng Nông thôn mới(22/04/2020)

Theo lộ trình năm 2020 thành phố Hà Giang (TPHG) sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM); để đạt được mục tiêu đó, hiện tại cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đã, đang nỗ lực thực hiện những mục tiêu, nội dung, tiêu chí trong xây dựng NTM.

<<1...5678...111>>
Tìm theo ngày :