Nâng cao đời sống nông dân từ xây dựng nông thôn mới(11/05/2020)

Nhờ thực hiện chương trình 02 của Thành ủy, đến nay đời sống của người dân khu vực nông thôn đã được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm.

  • Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu để chào mừng Đại hội Đảng.

  • Huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) từng là căn cứ địa cách mạng, gắn với nhiều trận đánh giữ từng tấc đất giữa ta và địch. Sau 45 năm giải phóng, huyện Anh hùng Long Mỹ hôm nay đã và đang đổi thay rõ nét.

  • Sáng 5/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì làm việc với huyện Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, 3 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện.

  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

  • Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội vừa có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là huyện Thạch Thất và Sóc Sơn.

  • Mười năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL đạt kết quả khích lệ trên nhiều mặt. Các vùng nông thôn được đầu tư ngày càng khang trang, cộng với ứng dụng nhiều mô hình sản xuất hợp lý giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện nhiều nơi hướng đến mục tiêu đầu tư nâng chất nông thôn mới…

  • Năm nay, huyện Bình Chánh phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn nâng chất theo tiêu chí đặc thù của TP Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo tiền đề nâng cao thu nhập đời sống của người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

  • Sau 5 năm (2016 - 2020) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có 97 trên tổng số 143 xã đạt chuẩn (tăng thêm 85 xã so với năm 2015), hoàn thành mục tiêu có 50% số xã đạt chuẩn. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng khắp tỉnh, được nhân dân tích cực tham gia, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM từng bước được xác lập, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của họ...

  • Trong nội dung Công văn số 1582/SCT-QLTM, ban hành ngày 20/4, Sở Công Thương Hà Nội đã thông tin kết quả nhận xét, đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới để trình thẩm định thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

  • Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến hết năm 2020 có 23 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã chưa đạt chuẩn phấn đấu thực hiện mỗi xã có ít nhất 01 thôn nông thôn mới... Các ngành, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tìm theo ngày :