Huyện Quốc Oai: Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị (22/07/2020)

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quốc Oai đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Tìm theo ngày :