Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2021 (03/03/2021)

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết; nhanh chóng kiểm soát dịch, quyết không để lây lan rộng trong cộng đồng; triển khai quyết liệt giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2021.