Chính sách mới về nhân sự, tiền lương, nhà ở, đấu thầu,... có hiệu lực từ tháng 4/2023(29/03/2023)

Từ tháng 4/2023, một số chính sách mới về hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đấu thầu thuốc có hiệu lực.

12345...70
Tìm theo ngày :