Đắk Nông đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới(29/05/2020)

UBND tỉnh Đắk Nông vừa quyết định công nhận thêm bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, bao gồm: xã Đắk R’Moan (TP Gia Nghĩa), xã biên giới Thuận Hạnh (huyện Đăk Song), xã Nam Bình (huyện Đăk Song) và xã Đức Mạnh (huyện Đăk Mil).

Tìm theo ngày :