Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Lĩnh vực thiết kế xây dựng

Chúng tôi có ký hợp đồng (trọn gói) với BQLDAĐTXD của 1 huyện có thiết kế một gói thầu dân dụng (nhà làm việc của 1 cơ quan), và đã được ký chấp thuận nghiệm thu (đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật) nhưng đến nay cấp quyết định đầu tư có tăng tổng mức lên 3 tỷ và có thay đổi kết cấu công trình. Hỏi: Đơn vị chúng tôi sau khi điều chỉnh lại thiết kế và dự toán theo nội dung mới có được tính tiền thiết kế không?. Nếu có thì áp dựng công thức tính theo công thức nào?.

 

Nguyễn Văn Thông (thongxd79@gmail.com) -

Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 Nghị định này bao gồm: công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên. Cho tôi hỏi:

1. Công trình do Thủ tướng Chính phủ giao với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư có được coi là giống nhau không?

2. Dự án nhóm A nhưng công trình cấp II thì có thuộc trường hợp phải do Cục Giám định kiểm tra không?

Thái Bá Vượng (thaivuong2410@gmail.com) -

Hướng dẫn giải đáp việc thực hiện khoản 7 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Tại Khoản 7, Điều 23.Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 về Qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có nội dung: Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;

c) Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;

d) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Câu hỏi của chúng tôi như sau:

1. Theo nội dung trên ngoài chủ đầu tư, thì các đơn vị khác trong thành phần ký nghiệm thu có được phép cử người được ủy quyền ký biên bản nghiệm thu hay không?

2. Trong trường hợp nhà thầu thi công là Liên danh thì Giám đốc Ban điều hành dự án của Liên danh có được phép thay mặt các thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu hay phải từng thành viên trong liên danh ký?

Phân viện KHCN GTVT phía Nam (phanvien1@itst.gov.vn) -

Trường hợp miễn phép xây dựng nhà

Hiện nay tôi có mua 1 miếng đất của dự án khu dân cư, chủ trương của dự án là Phân lô bán nền, đã được được quy hoạch xây dựng 1/500. Trong quy hoạch và quy định quản lý có quy định về nhà mẫu của dự án như khoảng lùi, cốt nền, chiều cao tầng, số tầng cao khoảng lùi, mật độ xây dựng, khoảng đua ra của ban công ... Kính nhờ Bộ xây dựng trả lời giúp Hiện nay tôi muốn xây dựng nhà trong dự án này thì có phải xin giấy phép xây dựng không?.Trong trường hợp này có thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng tại điểm e, khoản 2 điều 89 Luật xây dựng không. " Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;".

- Trong trường hợp dự án trên không thuộc trường hợp miễn giấy phép thì khi nào người dân được miễn phép?

- Theo tìm hiểu thì đối với dự án phát triển nhà ở thì Chủ đầu tư phải xây dựng nhà để bán cho người có nhu cầu. Nếu trường hợp CĐT không xây dựng có được phép chuyển nhượng đất để người dân xây dựng không?

Doãn Kiên (doankien118@gmail.com) -

Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Tôi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 1 tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Xây dựng từ tháng 12/2022, mã hồ sơ 000.00.00.G17-221223-0150, đã được tiếp nhận và yêu cầu tôi nộp tiền phí dịch vụ, tôi đã tiến hành nộp và được trả hóa đơn vào ngày 06/01/2023. Tuy nhiên từ đó đến nay hồ sơ của tôi luôn ở tình trạng chờ trả kết quả mà không có phản hồi gì, cũng như không thấy thông báo thi sát hạch. Tôi cũng đã gọi điện vào đường dây nóng nhưng không có người bắt máy. Email hỏi cũng không thấy phản hồi. Vậy cho tôi hỏi hồ sơ của tôi có được giải quyết không và thời hạn là bao giờ?

Nguyễn Tiến Tĩnh (tientinhxd@gmail.com) -

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xin hỏi quý cơ quan nội dung sau đây: Chung cư Nhà ở xã hội phường Quán Bàu, thành phố Vinh (nơi con tôi đang ở) có tổng diện tích sử dụng các căn hộ và diện tích khác (trường mầm non) là 29.000 m2, mức giá dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà được Hội nghị chung cư thông qua là 4.000,0 VNĐ/m2/tháng. Số diện tích căn hộ hiện nay chưa bàn giao là 3.000,0 m2. Ban Quản trị ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành cho doanh nghiệp với đơn giá hợp đồng là 200.000.000,0; VNĐ/tháng là đúng hay sai theo quy định tại Điều 29 Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trần Thế Lâm (ctcpxdquanghuy@gmail.com) -