Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hiện tôi đang làm ở Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện. Ban được UBND huyện giao quản lý dự án 1 cây cầu X với TMĐT là 19,7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công (vốn ngân sách thành phố), nội dung cụ thể như sau:

- Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư năm 2018

- Dự án được UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư tháng 9 năm 2019 và phê duyệt TKBVTC-DT tháng 7 năm 2020, Dự án triển khai thi công tháng 10 năm 2020 và hiện đang thi công.

- Tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư TMĐT bao gồm 05 khoản mục chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí phí khác, chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công bị công trình bị vướng mặt bằng hệ thống lưới điện trung thế. Bất khả kháng phải di dời tái lập lưới điện ra ngoài phạm vi công trình. Theo đó, cần thiết phải phát sinh bổ sung thêm khoản mục chi phí di dời, tái lập lưới điện vào trong dự án (trong hồ sơ điều chỉnh có phát sinh chi phí hạng mục tháo dở cầu cũ). Sau khi phát sinh thì dự phòng phí vẫn đảm bảo không vượt TMĐT so với chủ trương đầu tư và dự án đầu tư được phê duyệt ban đầu. Như vậy, theo nội dung trình bày như trên thì trường hợp này có phải điều chỉnh dự án hay chỉ điều chỉnh TKBVTC-DT sau thiết kế cơ sở. Nếu điều chỉnh dự án thì có phải bắt buột điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án hay không?

Võ Văn Bình (binhvo8080@yahoo.com) -

Phạm vi lập quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc

Pháp luật hiện hành về tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc thực hiện theo Luật Kiến trúc năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Hiện nay một số đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc. Tuy nhiên, Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về phạm vi, ranh giới lập quy chế. Vậy việc lập quy chế quản lý kiến trúc có được lập cho từng tuyến phố chính, cho từng khu vực hay bắt buộc phải lập cho toàn bộ đô thị. Rất mong sự quan tâm hướng dẫn của Quý cơ quan Bộ để các địa phương làm cơ sở thực hiện.

Huỳnh Đức Nam (huynhducnam@gmail.com) -

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

Theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng. Cho tôi hỏi nếu gói thầu xây dựng giảm giá 30% do đấu đầu thì chi phí giám sát có tính lại giảm 30% theo giá trúng thầu không?

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đất Vạn (ctdatvan@gmail.com) -

Giấy phép sửa chữa nhà

Tôi mới mua một căn nhà, lúc mới mua nhà thì tôi chỉ sơn và sửa chữa nhỏ ở trong nhà rồi chuyển đến ở luôn. Nhà tôi mua là nhà cũ đã xây hơn 10 năm, 30m2, có 5 tầng, tầng 5 đã đổ sẵn các cột chịu lực tuy nhiên không đổ mái mà lợp mái tôn. Khi chuyển đến ở sau mấy trận mưa to tôi mới phát hiện ra mái bị dột nước nhiều, các điểm bắt vít đều đã bị mọt hết. Tôi có nhu cầu là muốn bỏ mái tôn cũ đi và thay vào đó đổ bê tông hoặc làm bê tông nhẹ để thay cho mái tôn và không đổ thêm tầng hoặc làm thêm mái tôn chống nóng ở trên nữa. Với các cải tạo như trên tôi muốn xin hỏi Quý cơ quan là tôi có cần phải xin cấp phép sửa chữa nhà hay không? Nếu có thì tôi cần thực hiện các thủ tục thế nào?

Tào Vũ Hoàng (hoangtv07@gmail.com) -

Năng lực của đơn vị thực hiện thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở

Công ty tôi đang đầu tư một dự án xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn vốn tự có của công ty (vốn tư nhân). Sau khi thiết kế cơ sở đã được thẩm định tại Sở Xây dựng TPHCM, chúng tôi đã phát hành thiết kế bản vẽ thi công, thuê một đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, sau đó chủ đầu tư đã làm báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  theo quy định của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14  và hoàn tất các hồ sơ xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên khi liên hệ với Sở Xây dựng để nộp hồ sơ, thì phía Sở Xây dựng yêu cầu báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải do 1 đơn vị có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thực hiện, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện thẩm định.

Vậy cho tôi hỏi yêu cầu của Sở Xây dựng về điều kiện năng lực của chủ đầu tư khi thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở là phải có năng lực về thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế là đúng hay sai? Nếu là đúng thì điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện thẩm định sau thiết kế cơ sở được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Rất mong nhận được sự phản hồi của Qúy cơ quan có thẩm quyền, để doanh nghiệp chúng tôi có cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Hồ Đức (Duchok381991997@gmail.com) -

Kiểm tra công tác nghiệm thu và cấp chứng chỉ hành nghề

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 .

Vậy cho tôi hỏi, các công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan theo kế hoạch sửa chữa hàng năm của UBND tỉnh, có kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì có phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra công tác nghiệm thu hay không?

2. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư điện, điện tử, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, giám sát đường dây và trạm biến áp và đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Nay chứng chỉ của tôi sắp hết hạn, tôi đang chuẩn bị làm thủ tục nộp hồ sơ để cấp lại chứng chỉ, tuy nhiên qua nghiên cứu quy định về cấp chứng chỉ hành nghề của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chỉ có lĩnh vực Thiết kế cơ - điện công trình, không có lĩnh vực thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

Tôi muốn hỏi, trường hợp này tôi nộp hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình đường dây và trạm biến áp có đúng quy định hay không?

Phạm Thanh (phamthanhntnt@gmail.com) -