Công bố Quyết định chuyển giao 8 tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về Công đoàn Xây dựng Việt Nam(29/03/2023)

Ngày 29/3/2023, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuyển giao 8 tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp từ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Tìm theo ngày :