Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Cục Phát triển đô thị thực hiện(28/11/2022)

Ngày 28/11/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”, do Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) thực hiện. TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn được ủy quyền chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :