Bộ Xây dựng: Xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, người lao động(24/02/2021)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngày 24/02/2021 Bộ Xây dựng đã phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 850 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ làm việc tại trụ sở 37 Lê Đại Hành.

Tìm theo ngày :