Tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 (08/04/2020)

Trong nội dung Công văn số 930/SNN-VPĐPNTM, ban hành ngày 6/4, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :