Đồng Tháp vượt kế hoạch xây dựng nông thôn mới(07/09/2020)

Đồng Tháp hiện có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 (chỉ tiêu là 61 xã); 29 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 10 xã đạt 14 tiêu chí; không còn xã đạt 13 tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tìm theo ngày :