Hà Tĩnh: Xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu giai đoạn 2021-2025(18/06/2020)

Với việc được Trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh xem đây là “cơ hội vàng” để tiếp đà bứt phá trong xây dựng Nông thôn mới, hướng tới lợi ích thiết thực, lâu dài của người dân và sự phát triển toàn diện, có chiều sâu bền vững.

Tìm theo ngày :