BỘ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION
 
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024. 39760271; 024. 39760272; 024. 39760278
Fax: 024. 39762153
Email: boxaydung@moc.gov.vn
 

CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM - BỘ XÂY DỰNG

 
Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 39317219
Fax: 028. 39317152
Email: vanphonghcm@moc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

_____________MOC.GOV.VN_____________