Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025(07/01/2021)

Ngày 06/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 05/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025.

12
Tìm theo ngày :