"Cắt" tối thiểu 30% thủ tục hành chính phải gắn với giảm chi phí xã hội(05/12/2009)

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bảo đảm việc triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ đạt được chất lượng, đúng tiến độ mà còn thực sự gỡ bỏ gánh nặng về TTHC đối với người dân và doanh nghiệp.

Tìm theo ngày :