Công bố dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia(02/07/2020)

Sáng 1/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quý II/2020.

Tìm theo ngày :