Hà Nội: Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết thành công mỗi năm tăng tối thiểu thêm 25%(22/11/2021)

Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Tìm theo ngày :