202 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia(04/12/2020)

Hiện đã có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3,44 triệu hồ sơ của hơn 42,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Tìm theo ngày :