Tuyên Quang: Cải cách hành chính là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài(21/10/2021)

Sáng ngày 19/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :