Cải cách thủ tục hành chính: Cần đánh giá thực chất mức độ hài lòng và công khai kết quả đánh giá(17/11/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố công khai kết quả đánh giá đó sẽ đạt được những bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tìm theo ngày :