Quyết tâm, quyết liệt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính(18/01/2024)

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ cụ thể về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị phát huy những thành công đạt được, quyết tâm, quyết liệt, làm vì danh dự như đã thực hiện với việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tìm theo ngày :