Đăk Lắk: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng (07/10/2020)

Ngày 06/10,  Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk  (Đoàn kiểm tra số 1570) đã kiểm tra tại Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.

Tìm theo ngày :