Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính(01/10/2021)

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, VPCP cùng các bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

<<1...3456...83>>
Tìm theo ngày :