Hà Nội: Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc(21/10/2020)

Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4653/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

<<1...3456...65>>
Tìm theo ngày :