Thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(22/09/2021)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1556/QĐ-TTg công nhận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :