Nhà chung cư lắp lưới an toàn có nên không?(05/03/2021)

Hiện nhiều hộ dân chọn mắc lưới an toàn từ phía thành lan can ban công lên đến trần thì trong quy chuẩn, tiêu chuẩn không cấm việc này. Tuy nhiên, trước khi lắp đặt cần cân nhắc đến một số yếu tố.

Tìm theo ngày :