UBND tỉnh Đăk Lăk họp triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản 7 tháng cuối năm 2020 (28/05/2020)

Sáng 27/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 7 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :