Dự án Khu nhà ở công nhân thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế: Tăng nguồn cung nhà ở cho công nhân(12/08/2020)

Sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây dẫn đến nhu cầu về nhà ở của công nhân ngày càng trở nên bức thiết. Dự án Khu nhà ở xã hội thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đang bắt đầu khởi động sẽ tạo thêm nguồn cung về nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Tìm theo ngày :