Hải Phòng: Họp rà soát tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050(27/05/2020)

Sáng 26/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các ngành đơn vị liên quan nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :