Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long(22/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” (Đề án).

Tìm theo ngày :