Bình Dương: Đô thị Dĩ An ngày càng hiện đại, đồng bộ(29/05/2020)

Thực hiện Chương trình Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua TP.Dĩ An đã đạt được một số thành tựu nhất định. Không gian đô thị Dĩ An đang từng bước hình thành theo hướng văn minh, hiện đại và đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tìm theo ngày :